Call

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່
ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ

ກອງປະຊຸມສຳມະນາ ກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາ ໂຄງການ ໄຮໂດຣເຈນຂຽວ ຢູ່ ສປປລ

ມື້ນີ້ ວັນທີ່ 13 ກໍລະກົດ 2017 ນີ້, ກນຜ ຖືວ່າເປັນກຽດ ຢ່າງສູງທີ່ໄດ້ຮັບການເຊື້ອເຊີນ ແລະ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມສຳມະນາ ກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາ ໂຄງການ ໄຮໂດຣເຈນຂຽວ ຢູ່ ສປປລ (Green Hydrogen Project in Laos) ຢູ່ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ປອ ຄຳລຽນ ພົນເສນາ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ດັ່ງກ່າວ, ມີບັນດາທ່ານຮອງ ລັດຖະມົນຕີ ແລະ ເຈົ້າຫນ້າທີ່ອາວຸໂສ ຂອງ ຫລາຍກະຊວງ ແລະ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ຟຟລ (EdL) ເຂົ້າຮ່ວມ. ນອກຈາກນີ້ ກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ຮັບກຽດຢ່າງສູງ ຕໍ່ການເຂົ້າຮ່ວມ ຂອງທ່ານ ສາດສະດາຈານ ບຸນຕຽມ ພິດສະໄຫມ ອາດິດ ລັດຖະມົນຕີ ປະຈຳສຳນັກ ງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ສາດສະດາ ຈານຄົນທຳອິດຂອງ ສປປລ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ທີ່ສະເຫນີພັດທະນາໂດຍ ບໍລິສັດ A.I.H (ປະເທດ ເຢຍລະມັນ) ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດ AREVA (ປະເທດ ຝລັ່ງ) ຈະລົງທຶນສ້າງໂຮງງານຜະລິດ ໄຮໂດຣເຈນ ເພື່ອສົ່ງ ຂາຍໄປຕ່າງປະເທດ ເຊັ່ນ ຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນ, ອີຢູ….


ໄຮໂດຣເຈນ ເປັນພະລັງງານສະອາດ ແລະ ບໍ່ມີມົນລະພິດ ປະເພດຫນຶ່ງ ຜະລິດໄດ້ຈາກການນຳໃຊ້ກະແສໄຟຟ້າ ໄປແຍກໂມລະກຸນນໍ້າ (H2O), ແຕ່ຖ້ານຳໃຊ້ໄຟຟ້າ ທີ່ຜະລິດໄດ້ ຈາກ ພະລັງງານທົດແທນ ເຊັ່ນ: ໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ, ແສງຕາເວັນ ແລະ ລົມ ເຂົ້າສູ່ຂະບວນການຜະລິດເຮົາ ຈະໄດ້ໄຮໂດຣເຈນຂຽວ ທີ່ຈະມີມູນຄ່າສູງ ກວ່າໄຮໂດຣເຈນທົ່ວໄປ. ພະລັງງານປະເພດນີ້ ມີການນຳໃຊ້ນັບມື້ນັບເພີ້ມຂຶ້ນ ຢູ່ ຫລາຍປະເທດ ເພື່ອລຸດຜ່ອນມົນລະພິດ ໃນປະເທດຕົນ ກໍ່ຄືໃນໂລກ ເພື່ອບັນລຸພັນທະຂອງສົນທິສັນຍາປາຣີ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ທີ່ທາງຜູ້ພັດທະນາ ຈະນຳສະເຫນີ ຂໍອະນຸມັດລົງທຶນນຳລັດຖະບານລາວຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ດຳເນີນສຶກສາຄັກແນ່ ໃນໄວໆ ນີ້, ນອກຈາກຈະສົ່ງເສີມການຜະລິດອຸດສາຫະກຳ ແລະ ນຳໃຊ້ໄຟຟ້າ ພາຍໃນປະເທດແລ້ວ ຍັງຈະຊ່ວຍໃຫ້ ສປປລ ມີຊື່ສຽງຢູ່ສາກົນສູງຂຶ້້ນ ໃນດ້ານການສ້າງປະເທດ ເປັນ ຫມໍ້ໄຟຂອງອາຊຽນ ແຕ່ຈະບໍ່ແມ່ນຫມໍ້ໄຟທຳມະດາ ແຕ່ເປັນຫມໍ້ໄຟສີຂຽວ ແລະ ສະອາດ ອີກດ້ວຍ.

X