Call

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່
ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ

ຂ່າວສານ

ການພັດທະນາໂຮງໄຟຟ້າພະລັງງານນ້ຳ ຫຼວງພະບາງ

ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ການອອກແບບໂຮງໄຟຟ້າພະລັງງານນ້ຳ ຫຼວງພະບາງ   ໂຄງການໂຮງໄຟຟ້າພະລັງງານນ້ຳ ຈຸດຫຼວງພະບາງ ເປັນໂຄງການໜື່ງທີ່ ທີ່ນອນຢູ່ໃນແຜນການພັດທະນາຢູຕາມລໍານໍ້າຂອງ ສປປລາວ ໂດຍມີທີ່ຕັ້ງຢູ່ຫຼັກກິໂລແມັດທີ 2036 ກມ ຈາກປາກແມ່ນໍ້າຂອງ, ມີໄລຍະຫ່າງຈາກ ເມືອງຫຼວງພະບາງ ໄປທາງທິດເໜືອປະມານ 25 ກມ ເຊີ່ງຢູ່ລະຫວ່ງ […]

ກອງປະຊຸມເສວະນາກ່ຽວກັບໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຂອງ ຈຸດຫຼວງພະບາງ ຢູ່ອຳນາດຈະເລີນ ປະເທດໄທ

ໃນວັນທີ 28 ມັງກອນ 2020 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ ທີ່ຈັງຫວັດອໍານາດຈະເລີນ ປະເທດໄທ ທາງສໍານັກງານຊັບພະຍາກອນນໍ້າແຫ່ງຊາດ ຂອງປະເທດໄທ ໄດ້ຈັດເວທີເສວະນາ ໃຫ້ຂໍ້ມູນໂຄງການ ໂຮງໄຟຟ້າພະລັງງານງານນ້ຳ ຈຸດຫຼວງພະບາງ ຕາມລະບຽບການ ຂອງຄະນະກໍາມາທິການ ແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ (ສົນທິສັນຍາ 1995) ເລື່ອງການແຈ້ງການປຶກສາຫາລືລ່ວງໜ້າ […]

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ການຮັບຮອງ ການນຳໃຊ້ມາດຕະເກນ ການປະເມີນໂຄງການພັດທະນາໄຟຟ້ານ້ຳຕົກແບບຍຶນຍົງ ໃນ ສປປ ລາວ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 12 ມີນາ 2019 ນີ້, ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 6 ຕຶກ 2 ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີນແຜ່ການຮັບຮອງ ການນຳໃຊ້ມາດຕະເກນໃນການຊ່ວຍ ປະເມີນໂຄງການ ຕາມນະໂຍບບາຍການພັດທະນາໄຟຟ້ານ້ຳຕົກແບບຍືນຍົງຂອງ ສປປ […]

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ ກ່ຽວກັບ ແຜນພັດທະນາພະລັງງານແຫ່ງຊາດ

ໃນວັນທີ 24-25/12/2018 ທີ່ຜ່ານມາທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ, ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລືເພື່ອແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບແຜນພັດທະນາພະລັງງານແຫ່ງຊາດ.ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອດຳເນີນວຽກງານສ້າງແຜນພັດທະນາພະລັງງານແຫ່ງຊາດ ຂອງ ສປປ ລາວ ປີ 2019-2030, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສັນຍາ ສົມວິຈິດ ຮອງຫົວໜ້າກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ, ບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຈາກພະແນກພະລັງງານ […]

“ການນໍາ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແລະ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ; ລົງຢ້ຽມຢາມການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຂອງ ໄຊຍະບູລີ”

  ໃນວັນທີ 23 ທັນວາ 2018 ທ່ານ ປອ ຄໍາມະນີ ອິນທິລາດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່; ແລະ ທ່ານນາງ ບຸນຄໍາ ວໍລະຈິດ ຮອງລັດຖະຕີ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ […]

X