Call

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່
ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ

ຂ່າວສານ

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ການຮັບຮອງ ການນຳໃຊ້ມາດຕະເກນ ການປະເມີນໂຄງການພັດທະນາໄຟຟ້ານ້ຳຕົກແບບຍຶນຍົງ ໃນ ສປປ ລາວ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 12 ມີນາ 2019 ນີ້, ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 6 ຕຶກ 2 ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີນແຜ່ການຮັບຮອງ ການນຳໃຊ້ມາດຕະເກນໃນການຊ່ວຍ ປະເມີນໂຄງການ ຕາມນະໂຍບບາຍການພັດທະນາໄຟຟ້ານ້ຳຕົກແບບຍືນຍົງຂອງ ສປປ […]

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ ກ່ຽວກັບ ແຜນພັດທະນາພະລັງງານແຫ່ງຊາດ

ໃນວັນທີ 24-25/12/2018 ທີ່ຜ່ານມາທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ, ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລືເພື່ອແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບແຜນພັດທະນາພະລັງງານແຫ່ງຊາດ.ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອດຳເນີນວຽກງານສ້າງແຜນພັດທະນາພະລັງງານແຫ່ງຊາດ ຂອງ ສປປ ລາວ ປີ 2019-2030, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສັນຍາ ສົມວິຈິດ ຮອງຫົວໜ້າກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ, ບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຈາກພະແນກພະລັງງານ […]

“ການນໍາ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແລະ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ; ລົງຢ້ຽມຢາມການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຂອງ ໄຊຍະບູລີ”

  ໃນວັນທີ 23 ທັນວາ 2018 ທ່ານ ປອ ຄໍາມະນີ ອິນທິລາດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່; ແລະ ທ່ານນາງ ບຸນຄໍາ ວໍລະຈິດ ຮອງລັດຖະຕີ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ […]

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ວາງແຜນ ກ່ຽວກັບ ຜົນໄດ້ຮັບຂັ້ນເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ການກຳນົດຈັດລຽງບູລິມະສິດດ້ານອົງປະກອບຄຸນຄ່າຂອງລະບົບນິເວດ (VECs) ໃນການປະເມີນຜົນກະທົບສະສົມຂອງອ່າງນ້ຳເຊກອງ (CIA).

ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໄດ້ຈັດກອງກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ວາງແຜນ ກ່ຽວກັບ ຜົນໄດ້ຮັບຂັ້ນເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ການກຳນົດຈັດລຽງບູລິມະສິດດ້ານອົງປະກອບຄຸນຄ່າຂອງລະບົບນິເວດ (VECs) ໃນການປະເມີນຜົນກະທົບສະສົມຂອງອ່າງນ້ຳເຊກອງ (CIA) ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 30-31 […]

ກອງປະຊຸມ ເຜີຍແຜ່ມາດຕະເກນປະເມີນໂຄງການໄຟຟ້ານຳ້ຕົກທີ່ປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍການ ພັດທະນາໄຟຟ້ານຳ້ຕົກແບບຍືນຍົງ ແລະ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຕໍ່ໜ້າ.

ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ເຜີຍແຜ່ມາດຕະເກນປະເມີນໂຄງການໄຟຟ້ານຳ້ຕົກທີ່ປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍການພັດທະນາໄຟຟ້ານຳ້ຕົກແບບຍືນຍົງ ແລະ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຕໍ່ໜ້າ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 7-10 ຕຸລາ 2018 ຢູ່ທີ່ ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ […]

X