Call

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່
ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ

ຂ່າວສານ

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ດ້ານການວາງແຜນຊັບພະຍາກອນແບບປະສົມປະສານ ແລະ ການຟື້ນຕົວຂອງຊັບພະຍາກອນ

ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ, ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຮ່ວມກັບ USIAD Clean Power asia ແລະ National Renewable Energy Laboratory ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ Engaging stakeholders […]

ພິທີມອບ-ຮັບໜ່ວຍພັກແຂງ-ຮູ້ນຳພາຮອບດ້ານ ຂອງໜ່ວຍພັກ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ ຄັ້ງທີ່ VII ປະຈຳປີ 2017. ຊື່ງຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 10/07/2018

ຈຸດປະສົງແມ່ນພິທີມອບ-ຮັບໃບຢັ້ງຢືນນາມມະຍົດໜ່ວຍພັກຂອງກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານໄດ້ຮັບຮອງເປັນໜ່ວຍພັກເຂັ້ມແຂງ-ຮູ້ນຳພາຮອບດ້ານເປັນຄັ້ງທີ VII ປະຈຳປີ 2017. ໂດຍເປັນປະທານຂອງ ສະຫາຍ ນ ຈັນສະຫວາດ ບຸບຜາ ຄະນະປະຈຳພັກກະຊວງ, ປະທານກວດກາພັກກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ແລະ ສະຫາຍ ປອ ຈັນສະແຫວງ ບຸນຍົງ […]

ການລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນດ້ານນິຕິກຳ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າຂະໜາດນ້ອຍ ໃນວັນທີ 10-19/06/2018

ໃນວັນທີ 10-19/06/2018 ທີ່ຜ່ານມາ ຄະນະກຳມະການເກັບກຳຂໍ້ມູນດ້ານນິຕິກຳ ໂຄງການເຂື່ອນຂະໜາດນ້ອຍ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 0571/ພບ, ລົງວັນທີ 06/04/2018, ຊຶ່ງຄະນະດັ່ງກ່າວປະກອບມີ ກົມນິຕິກຳ, ຫ້ອງການກະຊວງ, ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ, ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ ແລະ ກົມຄຸ້ມຄອງພະລັງງານ, ໄດ້ລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນດ້ານນິຕິກຳໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າຂະໜາດນ້ອຍຢູ່ […]

ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ ຮ່ວມມືກັບ ສະຖານບັນຄົ້ນຄ້ວາເສດຖະກິດ ສໍາລັບ ອາຊຽນ ແລະ ອາຊີຕາເວັນອອກ

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ ຮ່ວມມືກັບ ສະຖານບັນຄົ້ນຄ້ວາເສດຖະກິດ ສໍາລັບ ອາຊຽນ ແລະ ອາຊີຕາເວັນອອກ (ERIA) ຍິນດີ ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການແກ່ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ […]

ຮ່ວມກັນພັດທະນາໄຟຟ້າຊົນນະບົດ ສ້າງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ປະຊາຊົນ

ພິທີລົງນາມບົດບັນທຶກການຮ່ວມມືດ້ານວິຊາການ ສຳລັບສຶກສາແຜນພັດທະນາໄຟຟ້າຊົນນະບົດ ໄລຍະສຸດທ້າຍ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນວັນທີ 2 ມິຖຸນາ 2017 ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລະຫວ່າງທ່ານ ຈັນໂທ ມີລັດຕະນະແພງ ວ່າການຫົວໜ້າສະຖາບັນສົ່ງເສີມພະລັງງານທົດແທນ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ (ພບ) ທ່ານ ບຸນອູ້ມ ສີວັນເພັງ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ […]

X