Call

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່
ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ

ຮ່ວມກັນພັດທະນາໄຟຟ້າຊົນນະບົດ ສ້າງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ປະຊາຊົນ

ພິທີລົງນາມບົດບັນທຶກການຮ່ວມມືດ້ານວິຊາການ ສຳລັບສຶກສາແຜນພັດທະນາໄຟຟ້າຊົນນະບົດ ໄລຍະສຸດທ້າຍ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນວັນທີ 2 ມິຖຸນາ 2017 ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລະຫວ່າງທ່ານ ຈັນໂທ ມີລັດຕະນະແພງ ວ່າການຫົວໜ້າສະຖາບັນສົ່ງເສີມພະລັງງານທົດແທນ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ (ພບ) ທ່ານ ບຸນອູ້ມ ສີວັນເພັງ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ (ຟຟລ) ແລະ ທ່ານ Xu Xiaofei ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ກຸ່ມບໍລິສັດ Pinggao ສປ ຈີນ ໂດຍຊ້ອງໜ້າທ່ານ ຄຳມະນີ ອິນທິລາດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.


ທ່ານ ຈັນໂທ ມີລັດຕະນະແພງ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ໂຄງການຮ່ວມມືນີ້ ຈະສ້າງຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍດ້ານ ໂດຍສະເພາະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງລັດຖະບານ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸໄດ້ຕົວເລກຄາດໝາຍການຂະຫຍາຍລະບົບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໃນທົ່ວປະເທດ ໃຫ້ໄດ້ 95% ໃນປີ 2020 ແລະ 98% ໃນປີ 2025 ຈຸດຂອງໂຄງການແມ່ນເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ສ້າງຖານຂໍ້ມູນແຜນທີ່ລະບົບໄຟຟ້າຊົນນະບົດທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ແລະ ສຶກສາແຜນຂະຫຍາຍໄຟຟ້າໄປສູ່ເຂດໃໝ່ທີ່ບໍ່ທັນມີໄຟຟ້າ ສຶກສາ ແລະ ປັບປຸງຖານຂໍ້ມູນລະບົບສາຍສົ່ງທີ່ສຳເລັດການກໍ່ສ້າງແລ້ວ ກຳລັງກໍ່ສ້າງ ແລະ ມີແຜນຈະກໍ່ສ້າງ ສຶກສາ ແລະ ປັບປຸງຖານຂໍ້ມູນໄຟຟ້ານອກລະບົບ ໂດຍການເກັບກຳຂໍ້ມູນຢູ່ແຕ່ລະເຂດໃຫ້ມີຄວາມຊັດເຈນກວ່າເກົ່າ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດນຳໃຊ້ໄຟຟ້ານອກລະບົບໄດ້ຢ່າງເໝາະສົມ ແລະ ເພື່ອສະຫຼຸບລາຍງານຜົນການສຶກສາຂໍ້ມູນທັງໝົດ ໂດຍສະເພາະ ບັນດາໂຄງການທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ ເພື່ອກຳນົດເຂົ້າໃນແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບໄຟຟ້າ ຮອດປີ 2030 ໂຄງການນີ້ມີໄລຍະເວລາ 24 ເດືອນ ເຊິ່ງພາຍຫຼັງສຳເລັດການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ຈະໄດ້ຮ່ວມກັນຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນດອກເບ້ຍຕ່ຳ ແລະ ການທົດແທນຍາວນານ ໃນນີ້ ກຸ່ມບໍລິສັດ Pinggao ຈະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບງົບປະມານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ພາກລັດຈະສົມທົບຈຳນວນໜຶ່ງແບບບໍ່ມີເງິນສົດ.

X