Call

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່
ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ການຮັບຮອງ ການນຳໃຊ້ມາດຕະເກນ ການປະເມີນໂຄງການພັດທະນາໄຟຟ້ານ້ຳຕົກແບບຍຶນຍົງ ໃນ ສປປ ລາວ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 12 ມີນາ 2019 ນີ້, ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 6 ຕຶກ 2 ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີນແຜ່ການຮັບຮອງ ການນຳໃຊ້ມາດຕະເກນໃນການຊ່ວຍ ປະເມີນໂຄງການ ຕາມນະໂຍບບາຍການພັດທະນາໄຟຟ້ານ້ຳຕົກແບບຍືນຍົງຂອງ ສປປ […]

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ວາງແຜນ ກ່ຽວກັບ ຜົນໄດ້ຮັບຂັ້ນເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ການກຳນົດຈັດລຽງບູລິມະສິດດ້ານອົງປະກອບຄຸນຄ່າຂອງລະບົບນິເວດ (VECs) ໃນການປະເມີນຜົນກະທົບສະສົມຂອງອ່າງນ້ຳເຊກອງ (CIA).

ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໄດ້ຈັດກອງກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ວາງແຜນ ກ່ຽວກັບ ຜົນໄດ້ຮັບຂັ້ນເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ການກຳນົດຈັດລຽງບູລິມະສິດດ້ານອົງປະກອບຄຸນຄ່າຂອງລະບົບນິເວດ (VECs) ໃນການປະເມີນຜົນກະທົບສະສົມຂອງອ່າງນ້ຳເຊກອງ (CIA) ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 30-31 […]

ກອງປະຊຸມ ເຜີຍແຜ່ມາດຕະເກນປະເມີນໂຄງການໄຟຟ້ານຳ້ຕົກທີ່ປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍການ ພັດທະນາໄຟຟ້ານຳ້ຕົກແບບຍືນຍົງ ແລະ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຕໍ່ໜ້າ.

ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ເຜີຍແຜ່ມາດຕະເກນປະເມີນໂຄງການໄຟຟ້ານຳ້ຕົກທີ່ປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍການພັດທະນາໄຟຟ້ານຳ້ຕົກແບບຍືນຍົງ ແລະ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຕໍ່ໜ້າ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 7-10 ຕຸລາ 2018 ຢູ່ທີ່ ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ […]

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ດ້ານການວາງແຜນຊັບພະຍາກອນແບບປະສົມປະສານ ແລະ ການຟື້ນຕົວຂອງຊັບພະຍາກອນ

ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ, ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຮ່ວມກັບ USIAD Clean Power asia ແລະ National Renewable Energy Laboratory ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ Engaging stakeholders […]

ພິທີມອບ-ຮັບໜ່ວຍພັກແຂງ-ຮູ້ນຳພາຮອບດ້ານ ຂອງໜ່ວຍພັກ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ ຄັ້ງທີ່ VII ປະຈຳປີ 2017. ຊື່ງຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 10/07/2018

ຈຸດປະສົງແມ່ນພິທີມອບ-ຮັບໃບຢັ້ງຢືນນາມມະຍົດໜ່ວຍພັກຂອງກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານໄດ້ຮັບຮອງເປັນໜ່ວຍພັກເຂັ້ມແຂງ-ຮູ້ນຳພາຮອບດ້ານເປັນຄັ້ງທີ VII ປະຈຳປີ 2017. ໂດຍເປັນປະທານຂອງ ສະຫາຍ ນ ຈັນສະຫວາດ ບຸບຜາ ຄະນະປະຈຳພັກກະຊວງ, ປະທານກວດກາພັກກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ແລະ ສະຫາຍ ປອ ຈັນສະແຫວງ ບຸນຍົງ […]

X