Call

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່
ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ ກ່ຽວກັບ ແຜນພັດທະນາພະລັງງານແຫ່ງຊາດ

ໃນວັນທີ 24-25/12/2018 ທີ່ຜ່ານມາທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ, ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລືເພື່ອແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບແຜນພັດທະນາພະລັງງານແຫ່ງຊາດ.ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອດຳເນີນວຽກງານສ້າງແຜນພັດທະນາພະລັງງານແຫ່ງຊາດ ຂອງ ສປປ ລາວ ປີ 2019-2030, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສັນຍາ ສົມວິຈິດ ຮອງຫົວໜ້າກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ, ບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຈາກພະແນກພະລັງງານ […]

“ການນໍາ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແລະ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ; ລົງຢ້ຽມຢາມການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຂອງ ໄຊຍະບູລີ”

  ໃນວັນທີ 23 ທັນວາ 2018 ທ່ານ ປອ ຄໍາມະນີ ອິນທິລາດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່; ແລະ ທ່ານນາງ ບຸນຄໍາ ວໍລະຈິດ ຮອງລັດຖະຕີ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ […]

X